Στοιχεία Είδους

Όνομα Tragopogon crocifolius
Υποείδος samaritani
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Tragopogon samaritani
Κοινή Ονομασία Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα OPEN ROCKY AND STONY MOUNTAIN MEADOWS
Παγκόσμια Εξάπλωση C.ITALY/S.ITALY/BALKAN PENINSULA