Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia cyparissias
Euphorbia deflexa
Euphorbia dendroides Ευφόρβια η δενδροειδής
Euphorbia dimorphocaulon
Euphorbia epithymoides
Euphorbia esula esula
Euphorbia esula tommasiniana
Euphorbia exigua
Euphorbia falcata
Euphorbia flavicoma
Euphorbia glabriflora Ευφόρβια η λειανθής
Euphorbia helioscopia
Euphorbia herniariifolia
Euphorbia lathyris
Euphorbia lingulata Γαλατσίδα η γλωσσοειδής
Euphorbia lucida
Euphorbia myrsinites myrsinites
Euphorbia myrsinites rechingeri
Euphorbia nicaeensis nicaeensis
Euphorbia oblongata