Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymus praecox zygiformis
Teucrium divaricatum villosum
Trachelium jacquinii tumelianum
Thymus teucrioides teucrioides
Trisetum splendens tenue
Thymelaea tartonraira tartonraira
Trisetum flavescens splendens
Thymus sipyleus sipyleus
Teucrium scordium scordium
Teucrium scordium scordioides
Tragopogon crocifolius samaritani Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Thymus rechingeri rechingeri
Torilis arvensis purpurea
Thymelaea passerina pubescens
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός
Thlaspi praecox praecox
Tragopogon porrifolius porrifolius
Thymus praecox polytrichus
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά