Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nepeta argolica vourinensis
Narcissus tazetta tazetta
Nigella arvensis rechingeri
Narcissus poeticus radiiflorus
Narcissus poeticus poeticus
Nepeta nuda nuda
Nigritella nigra nigra
Nepeta argolica malacotrichos
Narcissus tazetta italicus
Nigella arvensis glauca
Nepeta argolica dirphya
Nigella arvensis brevifolia
Narcissus tazetta aureus
Nigella arvensis arvensis
Nigella arvensis aristata
Nepeta argolica argolica
Nepeta nuda albiflora
Neottia nidus-avis
Neotinea maculata
Neatostema apulum