Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Cerastium fontanum vulgare
Crepis viscidula viscidula
Cirsium arvense vestitum
Centaurea napulifera velenovskyi
Celes variabilis variabilis Κέλης ο ποικίλος
Centaurea urvilei urvilei
Corydalis rutifolia uniflora
Centaurea tymphaea tymphaea
Centaurium erythraea turcicum
Callitriche truncata truncata
Cirsium creticum triumfetti
Convolvulus tricolor tricolor
Campanula topaliana topaliana
Cyrtodactylus kotschyi tinensis Κυρτοδάκτυλος της Τήνου
Centaurea orphanidea thessala
Convolvulus althaeoides tenuissimus
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Cerastium brachypetalum tenoreanum Κεράστιο του Τενόρι