Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lysimachia vulgaris vylgaris
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Lactuca viminea viminea
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Leontodon taraxacoides taraxacoides
Luzula sylvatica sylvatica
Luscinia svecica svecica Γαλαζολαίμης
Lychnis flos-cuculi subintegra
Linum strictum strictum
Lamium garganicum striatum
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Linum strictum spicatum
Linum hirsutum spathulatum
Linum capitatum serrulatum
Limonium vulgare serotinum
Lanius senator senator Κοκκινοκέφαλος
Lolium rigidum rigidum
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου