Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Jankaea heldreichii
Jasione heldreichii
Jasione jankae
Jasione laevis orbiculata
Jasminum fruticans Γιασεμί το θαμνώδες
Johrenia distans
Jovibarba heuffelii
Juglans regia Καρυδιά
Juncus acutus acutus
Juncus alpinus alpinus
Juncus anceps
Juncus articulatus
Juncus atratus
Juncus bufonius
Juncus capitatus
Juncus compressus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus fontanesii pyramidatus
Juncus gerardi gerardi