Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia characias wulfenii
Erodium sibthorpianum vetteri
Erophila verna verna
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Erinaceus europaeus transcaucasicus Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός
Euphorbia esula tommasiniana
Epilobium tetragonum tetragonum
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Echinops spinosissimus spinosissimus
Echinops sphaerocephalus sphaerocephalus
Erophila verna spathulata
Echinophora tenuifolia sibthorpiana
Erysimum senoneri senoneri
Emberiza schoeniclus schoeniclus Καλαμοτσίχλονο
Eupholidoptera cabrieri schmidti Ευφολιδόπτερη του Σμιντ
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Euphrasia salisburgensis salisburgensis
Erithacus rubecula rubecula Κοκκινολαίμης
Erinaceus europaeus roumanicus Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός
Echinops ritro ritro