Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Taeniatherum caput-medusae
Taeniatherum crinitum
Tagetes minuta
Tamarix dalmatica Δαλματικό αρμυρίκι
Tamarix gallica Γαλλικό αρμυρίκι
Tamarix hampeana Αρμυρίκι
Tamarix laxa Αρμυρίκι
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Tamarix smyrnensis Ταμάριξ ο Σμυρναίος
Tamarix tetrandra Αρμυρίκι
Tamus communis
Tanacetum corymbosum corymbosum
Tanacetum macrophyllum
Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare
Taraxacum aganippeum
Taraxacum albomarginatum
Taraxacum aleppicum
Taraxacum amborum
Taraxacum apenninum