Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calycocorsus stipitatus
Calamagrostis epigejos
Cachrys ferulacea
Calendula arvensis Καλέντουλα η αρουραία
Calamintha cretica
Calamintha grandiflora
Calamintha hirta
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis varia
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Callitriche lenisulca
Callitriche obtusangula
Callitriche pulchra
Callitriche stagnalis
Campanula columnaris
Calamagrostis pseudophragmites
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Caltha palustris
Calystegia silvatica