Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea collina
Achillea crithmifolia
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Acanthus balcanicus
Aquilegia amaliae
Achillea cretica
Accipiter brevipes Σαΐνι
Aceras anthropophorum
Achillea abrotanoides
Achillea absinthoides
Achillea aegyptiaca
Acanthus spinosus
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Achillea ambrosiaca
Achillea barbeyana
Achillea chrysocoma
Achillea clusiana
Achillea clypeolata
Achillea coarctata
Achillea depressa