Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ipomoea sagittata
Iberis sempervirens
Ipomoea purpurea
Inachis io Ιναχίς η Ιώ
Impatiens noli-tangere
Imperata cylindrica
Inula britannica
Iberis odorata
Ipomoea acuminata
Inula conyza
Inula crithmoides
Inula ensifolia
Inula germanica
Inula hirta
Inula oculus-christi
Inula pseudolimonella
Iberis umbellata
Inula subfloccosa
Illecebrum verticillatum
Ipomoea stolonifera