Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula columnaris
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos
Cachrys ferulacea
Calamagrostis varia
Calamintha cretica
Calamintha grandiflora
Calamintha hirta
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Calendula arvensis Καλέντουλα η αρουραία
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Callitriche lenisulca
Callitriche obtusangula
Callitriche pulchra
Callitriche stagnalis
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Calamagrostis pseudophragmites
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή