Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tamarix dalmatica Δαλματικό αρμυρίκι
Tamarix hampeana Αρμυρίκι
Tamarix laxa Αρμυρίκι
Tamarix gallica Γαλλικό αρμυρίκι
Taeniatherum caput-medusae
Taeniatherum crinitum
Tagetes minuta
Tamarix smyrnensis Ταμάριξ ο Σμυρναίος
Tamus communis
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Tanacetum macrophyllum
Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare
Taraxacum aganippeum
Taraxacum albomarginatum
Taraxacum aleppicum
Taraxacum amborum
Taraxacum apenninum
Taraxacum aznavourii
Taraxacum bulgaricum