Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Xanthium brasilicum
Xanthium orientale
Xanthium spinosum
Xanthium strumarium strumatium
Xenus cinereus Ρωσότριγγας
Xeranthemum annuum
Xeranthemum cylindraceum
Xeranthemum inapertum
Xerohippus solerii Ξηρόιππος ο Σολέριος
Xya pfaendleri Ξύα του Πφαίντλερ
Xya variegata Ξύα η ποικιλούσα