Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Saccharum ravennae
Saccharum strictum
Saga campbelli campbelli Σάγκα η καμπρέλιος
Saga campbelli gracilis Σάγκα η χαρίσσεια
Saga hellenica Σάγκα η ελληνική
Saga natoliae Σάγκα η Νατόλιος
Saga rammei Σάγκα του Ράμμε
Saga rhodiensis Σάγκα της Ρόδου
Sagina apetala
Sagina maritima
Sagina procumbens procumbens
Sagina saginoides
Sagina subulata
Sagittaria sagittifolia
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Salicornia europaea
Salix aegyptiaca Αιγυπτιακή ιτιά