Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vaccaria hispanica grandiflora
Vaccaria hispanica hispanica
Vaccaria pyramidata
Vaccinium myrtillus Βακκίνιο ο μύρτιλλος
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Vaccinium vitis-idaea Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης
Valantia aprica
Valantia hispida
Valantia muralis
Valencia letourneuxi Ζουρνάς
Valeriana alliariifolia
Valeriana asarifolia
Valeriana bertiscea
Valeriana crinii crinii
Valeriana crinii epirotica
Valeriana italica
Valeriana montana
Valeriana officinalis collina
Valeriana officinalis officinalis
Valeriana olenaea