Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ypthima asterope Υφθίμα η Αστεριώπη