Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Laburnum anagyroides Λαμ
Lacerta agilis bosnica Αμμόσαυρα
Lacerta graeca Γραικόσαυρα
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Lactuca acanthifolia
Lactuca alpestris
Lactuca intricata
Lactuca quercina quercina Λακτούκα η δρυώδης
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Lactuca sativa Μαρούλι
Lactuca serriola Λακτούκα η πριονωτή