Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nymphoides peltata
Nymphalis xanthomelas Νυμφαλίς η ξανθομέλας
Nymphalis polychloros Νυνφαλίς η πολύχλωρος
Nymphalis antiopa Νυμφαλίς η Αντιόπη
Nymphaea alba
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Nycteris thebaica Αιγυπτιακή νυχτερίδα
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Nuphar lutea
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Notobasis syriaca
Nordmaniae acacia Νορντμάνια η Ακακία
Nonea ventricosa
Nonea pulla
Nonea pallens