Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hystrix cristata Ύστριξ
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Hypodryas maturna Υποδρυάς η …
Hypochoeris tenuiflora
Hypochoeris radicata
Hypochoeris maculata
Hypochoeris glabra
Hypochoeris cretensis
Hypochoeris achyrophorus
Hypericum vesiculosum
Hypericum vesiculosum Υπερικό το κυστοφόρο
Hypericum triquetrifolium
Hypericum trichocaulon
Hypericum thasium Υπερικό της Θάσου
Hypericum tetrapterum Υπερικό το τετράπτερο
Hypericum taygeteum
Hypericum spruneri
Hypericum rumeliacum apollinis
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Hypericum rochelii