Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Kundmannia sicula
Kretania psylorita Κρετανία η ψυλορίτης
Koeleria splendens
Koeleria pyramidata
Koeleria lobata
Koeleria lobata
Koeleria eriostachya
Koeleria cristata
Kochia scoparia
Knipowitschia thessala Θεσσαλογωβιός
Knipowitschia panizzae Ευηνογωβιός
Knipowitschia milleri Αχερονογωβιός
Knipowitschia caucasica Ποντογωβιός
Knautia orientalis
Knautia midzorensis
Knautia magnifica
Knautia longifolia
Knautia integrifolia mimika
Knautia integrifolia integrifolia
Knautia drymeia nympharum