Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Πιερίων Ορέων
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040018
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πιερίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6804.33
Χερσαία Έκταση (ha) 6800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 92.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2190.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1500.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η περιοχή καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από υποαλπικά λιβάδια. Υπάρχουν επίσης βραχώδεις ορεινοί γκρεμοί και δάση με Pinus nigra (Μαύρη πεύκη), Pinus sylvestris (Δασική πεύκη) και Fagus sylvatica (Οξιά).
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαφέρουσα περιοχή κυρίως για τη σπάνια χλωρίδα. Μοναδική τοποθεσία στην Ελλάδα για την Alchemilla mollis.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υλοτόμηση των ώριμων δασών οξιάς, επέκταση του οδικού δικτύου.
Τρωτότητα Στην περιοχή υπάρχει περιορισμένη δασοκομία, κυνήγι και βόσκηση κοπαδιών, αλλά αυτά δεν αποτελούν σημαντικό κίνδυνο.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea chrysocoma
Achillea lingulata
Alchemilla mollis
Alchemilla monticola
Alchemilla serbica
Allium amphipulchellum
Allium moschatum
Anthriscus nemorosa
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Caltha palustris
Campanula cervicaria
Cardamine raphanifolia acris
Carduus kerneri scardicus
Carlina acaulis simplex
Carum graecum graecum
Carum graecum serpentinicum
Centaurea napulifera velenovskyi
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium rectum (Κεράστιο το όρθιο)
Chaerophyllum aureum
Circaea luteliana
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dianthus pinifolius lilacinus
Dianthus stenopetalus
Doronicum austriacum
Dryopteris expansa
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Epilobium vernonicum
Eriophorum angustifolium
Erysimum microstylum
Euonymus europaeus (Ευώνυμος Ευρωπαϊκός)
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Festuca peristerea
Galeopsis bifida
Galeopsis tetrahit
Galium breviramosum
Genista depressa (Γενίστα η πεπιεσμένη)
Geum coccineum
Hieracium caespitosum brevipilum
Hypochoeris maculata
Jasione laevis orbiculata
Jovibarba heuffelii
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Knautia longifolia
Knautia magnifica
Lilium carniolicum albanicum
Luzula luzuloides cuprina
Malosorbus florentina (Μηλόσορβος)
Matthiola fruticulosa valesiaca
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia hirsuta falcata
Myosotis alpestris alpestris
Myosotis nemorosa
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Pinus sylvestris sylvestris (Δασόπευκο)
Poa compressa
Poa media
Polygonum alpinum
Populus tremula (Τρεμόλευκα)
Ranunculus nemorosus
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rubus hirtus (Βουνοβατομουριά)
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rumex alpinus
Saxifraga rotundifolia heucherifolia
Scrophularia aestivalis
Senecio hercynicus
Senecio subalpinus
Silene asterias
Silene damboldtiana
Silene multicaulis multicaulis
Silene parnassica parnassica
Stachys alpina
Stachys balcanica
Stellaria glochidisperma
Stellaria uliginosa
Thesium linophyllon linophyllon
Thymus teucrioides candilicus
Trifolium hybridum hybridum
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Veronica barrelieri
Veronica dillenii
Veronica officinalis
Viola frondosa
Viola orphanidis orphanidis
Viola reichenbachiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη