Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσοι Μεγίστη, Ρώ, Στρογγύλη (Καστελλόριζο)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020035
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1164.57
Χερσαία Έκταση (ha) 1400.0
Συνολική Περίμετρος (km) 32.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 272.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Σύμπλεγμα νησίδων κοντά στα τουρκικά παράλια.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Τρεις νησίδες με ικανοποιητικό πληθυσμό από Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια). Η περιοχή είναι γνωστή για σπάνια και ενδημικά φυτά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Δεν υπάρχουν άμεσες απειλές προς το παρόν.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Adonis annua annua (Άδωνις ο ετήσιος)
Allium ferrinii
Anthemis pseudocotula rotata (Ανθεμίδα η ψευδοκοτούλα)
Aristolochia hirta
Aristolochia parviflora
Arum dioscoridis
Asperula brevifolia (Ασπέρουλα η βραχύφυλλη)
Asterolinon linum-stellatum (Αστερόλινο)
Ballota glandulosissima
Campanula hagielia
Convolvulus coelesyriacus (Κονβόλβουλους Κοιλησυριακός)
Convolvulus pentapetaloides
Crepis pusilla
Cyclamen persicum
Daucus conchitae
Dianthus elegans (Αγριογαρύφαλλο το κομψό)
Euphorbia dendroides (Ευφόρβια η δενδροειδής)
Ferula tingitana
Fritillaria elwesii
Galanthus nivalis cilicicus
Galium canum ovatum
Galium dumosum
Hypericum triquetrifolium
Isatis lusitanica
Lactuca acanthifolia
Limonium vulgare serotinum
Minuartia hybrida hybrida
Ornithogalum sphaerolobum
Papaver gracile
Phlomis lycia
Polygonum praelongum
Silene leptoclada
Silene vulgaris macrocarpa
Sternbergia lutea
Teucrium divaricatum divaricatum
Teucrium montbretii montbretii
Verbascum levanticum
Veronica stamatiadae
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Agama stellio daani (Κροκοδειλάκι το νταάνιο)
Coluber nummifer (Ζαμενής της Ρόδου)
Eirenis modestus modestus (Θαμνόφιδο)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Ypthima asterope (Υφθίμα η Αστεριώπη)
Zerynthia cerisyi kastellorissii (Ζερύνθια του Καστελλόριζου)
Σχόλια για τα είδη