Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Vipera berus bosniensis Αστρίτης
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά