Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Telescopus fallax rhodius Αγιόφιδο της Ρόδου
Telescopus fallax pallidus Αγιόφιδο της Κρήτης
Telescopus fallax multisquamatus Αγιόφιδο του Κουφονησιού
Tarentola mauritanica mauritanica Ταρεντόλα
Telescopus fallax intermedius Αγιόφιδο το ενδιάμεσο
Testudo graeca ibera Γραικοχελώνα
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Telescopus fallax fallax Αγιόφιδο
Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα
Typhlops vermicularis Τυφλίνος