Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Lacerta agilis bosnica Αμμόσαυρα
Lacerta graeca Γραικόσαυρα