Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Elaphe quatuorlineata rechingeri Λαφίτης του Ρέχινγκερ
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata Λαφίτης
Eirenis modestus modestus Θαμνόφιδο
Elaphe longissima longissima Γιατρόφιδο
Elaphe situla Σπιτόφιδο
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα