Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Potamogeton pusillus
Potamogeton trichoides
Potentilla haynaldiana
Potentilla argentea
Potentilla astracanica
Potentilla australis
Potentilla cinerea
Potentilla deorum
Potentilla detomasii
Potentilla erecta
Potentilla inclinata
Potentilla kionaea
Potentilla laciniosa
Potentilla micrantha
Potentilla pedata
Potentilla pindicola
Potentilla recta
Potentilla reptans
Potentilla speciosa
Prenanthes purpurea