Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Parus lugubris lugubris Κλειδωνάς
Pyrrhocorax graculus graculus Κιτρινοκαλιακούδα
Pica pica galliae Καρακάξα
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα
Parus caeruleus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος
Panurus biarmicus biarmicus Μουστακαλής
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Parus major aphrodite Καλόγερος της Αφροδίτης
Parus lugubris anatoliae Ανατολικός κλειδωνάς
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita abietinus Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων
Prunella montanella θαμνοψάλτης της Σιβηρίας
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος