Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Falco pelegrinoides Ερημοπετρίτης