Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mergus albellus Νανοπρίστης
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Merops apiaster Μελισσοφάγος
Miliaria calandra Τσιφτάς
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
Monticola saxatilis Πετροκότσυφας
Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας
Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα