Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orchamus yersini yersini Όρχαμος ο Γιερσίνιος
Origanum vulgare vulgare
Origanum vulgare viridulum
Oenanthe oenanthe virago Σταχτοπετρόκλης
Ophrys vernixia vernixia
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος
Ophrys umbilicata umbilicata
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Ophrys reinholdii straussi
Ononis spinosa spinosa
Ophrys sphegodes sphegodes
Orchis anatolica sitiaca
Ononis viscosa sieberi
Ophrys mammosa serotina
Odontites verna serotina
Omphalodes luciliae scopulorum
Onobrychis montana scardica
Ophrys umbilicata rhodia
Ophrys vernixia regis-ferdinandii
Orobanche ramosa ramosa