Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thlaspi creticum
Thlaspi avalanum
Taraxacum fibratum
Thlaspi alliaceum
Thesium parnassi
Taraxacum epirense
Tanacetum vulgare
Taeniatherum crinitum
Thesium humile
Thesium divaricatum
Taraxacum edessicum
Thesium vlachorum
Thesium brachyphyllum
Thlaspi annuum
Thesium bergeri
Thlaspi bulbosum
Telekia speciosa
Thlaspi epirotum
Thesium bavarum
Thesium arvense