Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scutellaria rupestris cephalonica
Silene cephallenia cephallenia
Senecio abrotanifolius carpathicus
Silene ammophila carpathae
Scrophularia canina canina
Saga campbelli campbelli Σάγκα η καμπρέλιος
Sitta europaea caesia Δεντροτσοπανάκος
Silene bupleuroides bupleuroides
Satureja dalmatica bulgarica
Scabiosa crenata brevciscapa
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Scrophularia canina bicolor
Senecio bicolor bicolor Σενέκιο το δίχρωμο
Senecio aquaticus barbareifolius
Stachys recta baldaccii
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Scabiosa columbaria balcanica
Sorbus austriaca austriaca Αυστριακή σορδιά
Scorzonera austriaca austriaca
Scandix australis australis