Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dichanthium ischaemum
Dichondra micrantha
Dictamnus albus
Didesmus aegyptius
Digitalis cariensis
Digitalis ferruginea
Digitalis grandiflora
Digitalis leucophaea