Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Paronychia albanica albanica
Platycleis affinis affinis Πλατυκλεΐς ο γείτων
Podarcis milensis adolfjordansi Γουστέρα των Ανάνων
Platycleis ebneri acuminata Πλατυκλεΐς ο απεξεσμένος
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita abietinus Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων
Phalaris coerulescens
Phalaris canariensis
Phalaris brachystachys
Parapholis marginata
Phalaris aquatica
Phillyrea latifolia Φιλλύκι
Phagnalon saxatile
Phagnalon rupestre
Parapholis incurva
Papaver apulum
Phlomis floccosa
Phagnalon pygmaeum
Paspalum paspalodes
Phagnalon graecum