Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ranunculus creticus
Ranunculus cupreus
Ranunculus demissus
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Ranunculus ficarioides
Ranunculus fontanus
Ranunculus gracilis
Ranunculus illyricus
Ranunculus incomparabilis
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus lateriflorus
Ranunculus lingua
Ranunculus marginatus
Ranunculus miliarakesii
Ranunculus millefoliatus
Ranunculus millii
Ranunculus muricatus
Ranunculus neapolitanus
Ranunculus nemorosus
Ranunculus ophioglossifolius