Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nepeta argolica dirphya
Nigella arvensis glauca
Narcissus tazetta italicus
Nepeta argolica malacotrichos
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Nigritella nigra nigra
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Nepeta nuda nuda
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο
Narcissus poeticus poeticus
Narcissus poeticus radiiflorus
Nigella arvensis rechingeri
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Narcissus tazetta tazetta
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Nepeta argolica vourinensis