Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Adonis cyllenea
Aegilops dichasians
Achillea millefolium
Adonis flammeus Άδωνις ο φλογώδης
Achillea nobilis
Achillea chrysocoma
Aethionema retsina
Aegopodium podagraria
Achillea clusiana
Aeluropus lagopoides
Aeluropus littoralis
Aeonium arboreum
Achillea stricta
Achillea taygetea
Aethionema carlsbergii
Aethionema cordatum
Alchemilla amphisericea