Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Medicago littoralis
Medicago lupulina
Marrubium cylleneum
Medicago marina
Medicago minima
Medicago orbicularis
Medicago praecox
Medicago prostrata
Medicago rigidula
Medicago rugosa
Marrubium velutinum
Malva aegyptia
Medicago scutellata
Medicago truncatula
Medicago turbinata
Melampyrum ciliatum
Melampyrum heracleoticum
Melampyrum sylvaticum
Medicago murex Μηδική η πορφύρα
Melilotus segetalis