Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nicotiana glauca Αμερικάνος
Nerium oleander Πικροδάφνη
Nepeta parnassica
Nepeta spruneri
Najas marina
Nepeta sphaciotica
Nepeta melissifolia
Narthecium scardicum
Nepeta orphanidea
Neatostema apulum
Neotinea maculata
Neottia nidus-avis
Nepeta scordotis
Nasturtium officinale
Nardus stricta
Narcissus serotinus
Nepeta camphorata
Nepeta cataria
Nepeta italica
Neslia apiculata