Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ypthima asterope Υφθίμα η Αστεριώπη