Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Xya variegata Ξύα η ποικιλούσα
Xanthium orientale
Xanthium spinosum
Xanthium brasilicum
Xeranthemum annuum
Xeranthemum cylindraceum
Xeranthemum inapertum
Xenus cinereus Ρωσότριγγας
Xerohippus solerii Ξηρόιππος ο Σολέριος
Xya pfaendleri Ξύα του Πφαίντλερ
Xanthium strumarium strumatium