Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Melampyrum ciliatum
Melampyrum heracleoticum
Melampyrum sylvaticum
Medicago murex Μηδική η πορφύρα
Medicago polymorpha Μηδική η πολύμορφη
Medicago strasseri Μηδική του Στράσσερ
Melanitta fusca Βελουδόπαπια
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός
Melica ciliata
Melica cretica
Melica minuta
Melica nutans
Melica ramosa
Melica rectiflora
Melica uniflora
Melilotus indica
Melilotus italica
Melilotus messanensis