Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scilla autumnalis
Scilla bifolia
Scilla hyacinthoides
Scilla messeniaca
Scilla nana
Scirpus cernuus
Scirpus holoschoenus
Satureja spinosa
Satureja thymbra
Scirpus litoralis
Samolus valerandi
Scirpus mucronatus
Scirpus setaceus
Scirpus supinus
Scirpus sylvaticus
Sanguisorba cretica
Scorzonera hispanica
Scleranthus uncinatus
Salvia candidissima
Sedum stellatum