Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fagus sylvatica orientalis Ανατολική οξυά
Festuca amethystina orientalis
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Festuda paniculata paniculata
Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης
Falco peregrinus peregrinus Πετρίτης
Foeniculum vulgare piperitum
Festuca pratensis pratensis
Fritillaria thessala reiseri
Festuca rubra rubra
Fringilla coelebs schiebeli Σπίνος
Fagus sylvatica sylvatica Ευρωπαϊκή οξυά
Ferulago sylvatica sylvatica
Fritillaria thessala thessala
Festuca rubra thessalica
Fumaria petteri thuretii
Filipendula ulmaria ulmaria
Foeniculum vulgare vulgare
Fumaria officinalis wirtgenii