Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Medicago sativa sativa
Malcolmia macrocalyx scyria
Minuartia setacea setacea
Mentha spicata spicata
Minuartia setacea stojanovii
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Myosotis alpestris suaveolens
Myosotis sylvatica subarvensis
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Minuartia verna thessala
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Melica transsilvanica transsilvanica
Matthiola fruticulosa valesiaca
Minuartia verna verna
Milium vernale vernale
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός