Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polygonum patulum
Polygonum persicaria
Polygonum praelongum
Polygonum rurivagum
Polygonum salicifolium
Populus alba Ασημόλευκα
Polypodium cambricum
Polypodium vulgare
Phyllitis sagittata
Petromarula pinnata
Phyllitis scolopendrium
Polypogon monspeliensis
Polypogon viridis
Populus nigra Καβάκι
Polystichum aculeatum
Polystichum lonchitis
Polystichum setiferum
Populus tremula Τρεμόλευκα
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Pyrus caucasica Αγριαχλαδιά του Καυκάσου