Στοιχεία Είδους

Όνομα Myotis brandtii
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Μυωτίδα του Μπραντ
Είδος Οργανισμού Θηλαστικό
Τάση
Απειλές
Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών loss of caves and hollow trees
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μεταναστευτικό, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων RM?
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα 40/86
Παγκόσμια Εξάπλωση